Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
asmuõ
Straipsnelis:
Kita kliūtis gali atsirasti dėl nesenų literatūrinių lietuvių kalbos darinių: asmuõ (su a- = e- kaip ašva ir ešvà: lo. equa ir t. t.) komparatyvistą mėgėją galėtų skatinti rekonstruoti ide. es-men- < *es- ‘būti’. Atvirkščiai, čia yra [...] Jablonskio ir Būgos po 1920 metų pradėtas vartoti neologizmas.
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
ašmuõ
Reikšmė:
kraštas, briauna
Straipsnelis:
Kad baltų-slavų kalbose yra daug formų, kurios neatitinka taisyklės ir yra kentuminės, yra seniai žinoma ir dažnai tirta. Iš didelio tokių atvejų [žr. Miller D. G., Pure velars and palatals in Indo-European: a rejoinder to Magnusson, Linguistics 1976, CLXXVIII, 53; dar žr. Bernabé Pajares, Emerita 1971, XXXIX, 96–101] skaičiaus minėtini: […] s. i. áśman- ‘akmuo’, gr. ἄκμων, lie. ašmuõ, bet taip pat akmuõ.
Šaltinis:
Tischler 1990, 80
Antraštė:
ašmuõ
Reikšmė:
kraštas, briauna
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žyminčių sąvoką ‘ašmuo, kraštas, briauna’, dažniausiai susiję su žodžiais, reiškiančiais ‘aštrus’, ‘pjauti’, ‘siūlas’ ir t. t. Lie. ašmens, la. asmens, s. sl. ostrĭje, s.-kr. oštrac, č. ostři, le. ostrze, r. ostrie, skr. açri-, gr. ὰκμή, lo. aciēs, s. ang. ecg, s. v. a. ekka, čia taip pat s. air. ochar arba ochair ‘kampas, kraštas, Rand’ ir t. t. – visi yra ide. ak̑-, sutinkamos žodžiuose, reiškiančiuose ‘aštrus’, vediniai.
Šaltinis:
Buck 1949, 860
Antraštė:
ašmuõ
Reikšmė:
kraštas, briauna
Straipsnelis:
žr. akmuo
Šaltinis:
Stang 1956, 351–352
Antraštė:
ašmuõ
Reikšmė:
Schneide, Schärfe
Straipsnelis:
žr. akmuo
Šaltinis:
Lipp 2009a, 13–14
Antraštė:
asmuo
Reikšmė:
person
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis terminų yra neologizmai: asmuo ‘person’.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas