Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãtkarpas
Reikšmė:
atraiža, skiautė
Straipsnelis:
žr. karpa
Šaltinis:
Stundžia 1978, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas