Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
atsiplaitau
Straipsnelis:
Falkas ir Torpas (Norweg.-dän. etym. Wb. 236) la. plītêt ‘lyginti, prosyti, glostyti’ gretina su v.v.ž. vlī(g)en ‘tvarkyti’ bei lie. atsiplaitau ‘giriuosi’. Vis dėlto viso to negalime atskirti nuo la. plītêt ‘mušti’. Pastaroji la. forma, rodos, yra pasiskolinta iš vo. žem., plg. plite ‘smūgis’. Kaip santykiauja la. plītêt ‘girtauti, lėbauti’ su aukščiau pateiktomis leksemomis?
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 407

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas