Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aulỹs
Straipsnelis:
Gr. αὐλóς m. ‘vamzdis’, ‘dūdelė, fleita’. Nepaisant skirtingo vartojimo ide. k. pateikia tikslius atitikmenis: lie. aũlas ‘bato aulas’, norv. aul, aule ‘šventagaršvės stiebas’; su metateze lo. aluus (plg. Ernout-Meillet s. v.). Truputį skirtingos darybos lie. aulỹs ‘avilys’ (iš pradžių ‘medžio ertmė, kurioje įsikuria spiečius’), s. sl. ulĭjĭ ir t. t. Žr. Pokorny IEW, 88–89. Atkreiptinas dėmesys į dvi paralelines formas αὐλóς ir καυλóς [140], lie. aũlas ir káulas. Ar reikalas liečia atsitiktinumą ar darybos būdą?
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 140–141
Antraštė:
aulỹs
Straipsnelis:
žr. avilys
Šaltinis:
Eckert 1989, 8–10
Antraštė:
aulỹs
Reikšmė:
avilys
Straipsnelis:
žr. kaulas
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 140–141
Antraštė:
aulỹs
Straipsnelis:
La. aũlis / aũle ‘avilys spiečiams gaudyti’ (tamniekų patarmė), lie. aulỹs (bemaž visi žemaičiai), aulis N // aule N; pr. aulis m. ‘blauzdikaulis’ E 141 (apie abiejų reikšmių ryšį žr. Mažiulis PrEŽ I 118; Toporov I 156-7) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Remiantis ii̯o-kamieniais atitikmenimis ir paralelėmis su determinantu slavų kalbose (č. úl, le. ul, slovk. úl̂; plg. r., blg. улей etc; Vasmer IV 158-9), rekonstruotina bl.-sl. *auli̯a- m. ‘drevė; avilys’ (tokiu atveju -kamienę formą reikėtų laikyti rytų baltų naujadaru).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 22–23
Antraštė:
aulỹs
Straipsnelis:
[Pristatomos etimologijos, aiškinamos kaip „Schwebeablauto“ variantų rezultatas] ide. *Heul- : Hwel-. Lie. aulỹs, prasl. ulьjь gretintini su gr. aulón. Iš formos Hwel- atsiradusių pavadinimų yra Slovėnijoje, plg. vv. Velynь : Volynь, taip pat ček. Volynĕ.
Šaltinis:
Ondruš 2003, 98
Antraštė:
aulỹs
Reikšmė:
Bienenkorb
Straipsnelis:
žr. aulas
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2003, 111–112
Antraštė:
aulỹs
Reikšmė:
bee hive
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *a kaita, ji būdinga ir ‘hollow stalk’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami du pragerm. *eulō, *aulō ‘hollow stalk’ kamieno variantai: 1. *eula(n)-: s. isl. hvann-jóli m. ‘stalk of angelica’, isl. hvann-jóli m. ‘t. p.’, njóli m. ‘sorrel, stalk, cigar’, far. hvann-jóli, -ur ‘stalk of angelica’, jólur ‘stalk (of angelica)’, norv. tarm. jol m. ‘angelica’, kvann-jol m. ‘cane, stalk (of angelica)’; 2. *aula(n)-: norv. tarm. aul m. ‘stalk of angelica’, geit-aule m. ‘wild angelica’, kvann-aule m. ‘t. p.’. Šventagaršvės (angelica) augalas buvo žinomas kaip turintis tuščiavidurį stiebą. Tai liudija ir įprastas toliau išvardytų leksemų siejimas: norv. aul ir gr. αὐλός m. ‘tube, flute’, lie. aũlas m. ‘boot leg’ < *h₂eulo-, taip pat ru. úlej, gen. úl’ja m. ‘bee hive’, lie. aulỹs m. ‘t. p.’ < *h₂eul-io-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 197–198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas