Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
avà
Straipsnelis:
žr. ave
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42
Antraštė:
avà
Reikšmė:
teta pagal motiną; dėdės žmona
Straipsnelis:
Pr. awis ‘dėdė’ turi tikslesnių atitikmenų slavų kalbose: s. r. уи, r. уй, вуй ‘dėdė pagal motiną’, le. wuj, luž. a. wuj ‘pusbrolis’ ir t. t. – iš *au̯i̯os (sunku pasakyti, ar pr. awis*avas kaip snaygis : lie. sniẽgas ir t. t.). Šios formos su -i̯o- elementu, bendros prūsams ir slavams, prieštarauja formoms su -o-, kartais pasitaikančiomis baltų ir slavų areale (plg. lie. avà ‘teta pagal motiną’, ‘dėdės žmona’; luž. ž. wowa ‘senelė’, luž. a. wowka, iš *ova / plg. lie. avà, apie šias formas žr. Schuster-Šewc ZfSl 1961, VI, 574–575; Трубачёв, Серболуж. сб. 1963, 171).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 179–180
Antraštė:
avà
Straipsnelis:
žr. avynas
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 83
Antraštė:
ava
Straipsnelis:
žr. dėlė
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 163

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas