Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bangà
Reikšmė:
Welle, Woge
Straipsnelis:
Pr. pobanginnons (būt. k. laiko, veik. rūš. dalyv.) 45₁₅ ‘bewegt’ : lie. bangà ir kt., žr. Trautmann 1910, 402 su liter. ir Walde Pokorny II, 150.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 283
Antraštė:
bangà
Straipsnelis:
[Arm.] bekanem, aor. beki ‘laužau’; bek ‘sulaužytas’, bekor ‘nuolauža’. [Lit.:] Hübschmann AG I 429; Walde Pokorny II, 149; Meillet Esquisse² 106; Pokorny 111; Adjarian I 1050. Šis nosinis esamasis laikas tiksliai sutinka su s. i. bhanákti ‘laužo’, s. air. boing ‘sulaužo’, dar sietini daiktavardžiai dariniai s. i. bhangúḥ ‘lūžimas, lūžis, banga’, bhañjiḥ ‘lūžimas’, lie. bangà ‘Welle’, taip pat ir – be nosinio infikso – frygų βέæos ‘duona’ […]. Tai arm.-s.i.-keltų⁶ [⁶ir baltų kalbos turi veiksmažodžių-darinių: lie. bengiù, beñgti ‘beenden’, lie. biñgti ‘erstarken, überhand nehmen’ (plg. Fraenkel LEW 34)] veiksmažodžių giminystė, kuri veikiausiai yra archajiška.
Šaltinis:
Solta 1960, 370
Antraštė:
bangà
Straipsnelis:
žr. bangas
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19
Antraštė:
bangà
Straipsnelis:
žr. bingti
Šaltinis:
Young 2008a, 211
Antraštė:
bangà
Straipsnelis:
žr. baudinti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas