Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bañgas
Straipsnelis:
-kamienis variantas gali siekti ide. prokalbės laikus (abstrahuojantis nuo giminės), o (i̯)ā-kamienė forma laikytina bendrabaltiška arba būdinga rytų baltams: lie. bañgas, la. buôgs, s. i. bhaṅgā́ m. / lie. bangà, la. buoga.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas