Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baravỹkas
Reikšmė:
storkotis, tikrinis
Straipsnelis:
Lie. baravỹkas ‘storkotis, tikrinis’ LKŽ I 652 galimu kilmės šaltiniu šalia baltarusių žodžio dar nurodytas ir le. borowik, tačiau tam sunku pritarti žinant vėlai šį žodį atsiradus lenkų kalboje: iš rytinių regionų kilusių gamtininkų, tiesa, jis įvestas į naująją lenkų grybų nomenklatūrą ir šiaip yra virtęs (ne be A. Mickevičiaus ‘Pono Tado’ įtakos) gan įprastu bendrinės kalbos žodžiu, nors tarmėse iš seno siaurai tepaplitęs – tik Suvalkų krašte yra ištisinių plotų, kur vartojamas vien šis baravyko pavadinimas.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas