Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bardái
Straipsnelis:
Pr. *bard- atstatoma pagal tokius vietovardžius: Bardyn, Bardow. Siejama su lie. bard- : bar- (bárdinti : bárti, toliau: bardái, bardakšóti, bardarókšt, bardykšt ir pan. (LKŽ I, 656–657).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas