Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
beplaukỹs, beplaũkis
Straipsnelis:
žr. bedievis
Šaltinis:
Mikulėnienė 2005, 129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas