Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bezdė́ti
Reikšmė:
gadinti orą
Straipsnelis:
žr. biznas
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968), 379
Antraštė:
bezdė́ti
Reikšmė:
pedere
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su labialiniu *p:] 11.16. ural. *pačka- ‘leisti dujas, gadinti orą, pedere’ (sam. buocke-, udmurt. pyčkiśk-) ~ ide. *pezd- / b(h)ezd- ‘leisti dujas, gadinti orą, pedere’ (lo. pēdō, slov. pezdẹ́ti / lie. bezdė́ti Pokorny IEW 829) ~ sem.-cham. *pṣṣ / bṣṣ ‘leisti dujas, gadinti orą, pedere’ (berber. tuareg. fəẓẓ / arab. bṣṣ, sahvų basas).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 304
Antraštė:
bezdė́ti
Straipsnelis:
žr. persti
Šaltinis:
Seebold 1970, 194–195
Antraštė:
bezdė́ti
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Jakulio knyga Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004. Jakulis mano, kad šio tipo veiksmažodžiai yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kur ryt. bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai turi aiškius atitikmenis slavų Leskieno IV B veiksmažodžių klasėje (inf. ‑ěti). Pvz.:] lie. bezdė́ti, bẽzda = r. bezdét’, s.-kr. bàzdjeti ‘pedere’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005a, 121
Antraštė:
bezdė́ti
Straipsnelis:
[E. Jakulis (Lietuvių kalbos tekėti, teka tipo veiksmažodžiai, Vilnius, 2004) mano, kad šis tipas yra rytų baltų inovacija. Tačiau yra keletas pavyzdžių, kurie rodo, kad bl. tekė́ti tipo veiksmažodžiai yra baltų-slavų senumo. Pvz.:] sl. *pьzděti ‘fart’ ~ lie. bezdė́ti.
Šaltinis:
Kortlandt 2005, 168
Antraštė:
bezdė́ti
Straipsnelis:
Aptariamojo veiksmažodžio atitikmenys kitose kalbose: r. бздéть, le. bzdzieć, č. bzdíti, s.-kr. bàzdjeti. Etimologiškai sietini su lie. bezdė́ti. Šaknis *bezd- / *bizd- taip pat *pezd- / *pizd- greičiausiai yra garsažodinės kilmės.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 122
Antraštė:
bezdė́ti
Reikšmė:
smirdinti, smirsti, gadinti orą
Straipsnelis:
Lie. bezdė́ti, bẽzda, -ė́jo ‘smirdinti, smirsti, gadinti orą’ : la. bezdêt, -u, -ẽju < ide. *pesd- ‘bezdėti’. Veiksmažodis bezdė́ti turi bendrašaknių šakninių veiksmažodžių kitose indoeuropiečių kalbose, pvz., lo. pēdō (< *pesdō), vedinių: gr. βδέω ‘bezdu’, r. бздеть, бздить, s. r. пездiти ‘bezdėti’
Šaltinis:
Jakulis 2004, 227
Antraštė:
bezdė́ti
Straipsnelis:
Bendrų slavų ir baltų žodžių, turinčių bendraties priesagą -ěti yra nedaug, pvz., r. bezdėt ̕ ‘pedere’ : lie. bezdė́ti, bẽzda.
Šaltinis:
Jakulis 2006, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas