Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bim̃balas
Straipsnelis:
žr. bambėti
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bim̃balas
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bim̃balas
Straipsnelis:
Gr. βóμβος, βέμβιξ ir t. t., βóμβος ‘duslus ūžesys, dundesys, ūžimas’. Čia turime ekspresyvių žodžių grupę, kuri remiasi sąvokomis ‘bruzdėti, zirzti, knarkti’. Judėjimas ir atsirandantis garsas yra artimai susiję. Gretinimai, kuriuos čia galima nurodyti, yra gausūs ir kiek neaiškūs. Pvz., skr. bimba- ‘diskas, sviedinys’, la. [?=lie.] bambù, bambė́ti ‘zirzti’, lie. bim̃balas, la. bam̃bals ‘sraigė’ (?), lie. bum̃bulas, bur̃bulas, s. sl. bubenŭ ‘būgnas’ ir t. t. Žr. Pokorny IEW, 93t. (Šaknis *bamb-). [185] Graikų kalbos požiūriu svarbu pastebėti, kad skirtingos kamieno struktūros πέμφιξ ir πομφóλυξ gali būti giminiški su βέμβιξ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bim̃balas
Straipsnelis:
žr. burbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas