Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
žr. bulvė
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 183–184
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
Gr. βολβóς m. ‘svogūnas, augalo gumbas’ [183]. Forma su ekspresyvine reduplikacija, kuri verčia galvoti apie tam tikrą žodžių, reiškiančių apvalius daiktus, skaičių: lo. bulla ‘vandens burbulas’, lie. bur̃bulas, būlbė ‘bulvė’, arm. bolk ‘ridikėlis’, skr. balboja- ‘žolės rūšis, Eleusine indica’. Žr. Pokorny 103. Buvo mėginama sugretinti su βῶλος.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 183–184
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
Gr. βóμβος, βέμβιξ ir t. t., βóμβος ‘duslus ūžesys, dundesys, ūžimas’. Čia turime ekspresyvių žodžių grupę, kuri remiasi sąvokomis ‘bruzdėti, zirzti, knarkti’. Judėjimas ir atsirandantis garsas yra artimai susiję. Gretinimai, kuriuos čia galima nurodyti yra gausūs, bet ir kiek neaiškūs. Prisimenama skr. bimba- ‘diskas, sviedinys’, la. [?= lie.] bambù, bambė́ti ‘zirzti’, lie. bim̃balas, la. bam̃bals ‘sraigė’ (?), lie. bum̃bulas, bur̃bulas, s. sl. bubenŭ ‘būgnas’ ir t. t. Žr. Pokorny IEW, 93t. (Šaknis *bamb-). [185]. Graikų kalbos pažiūriu svarbu pastebėti, kad skirtingos kamieno struktūros πέμφιξ ir πομφóλυξ gali būti giminiški su βέμβιξ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
Gr. βολβóς m. ‘svogūnas, augalo gumbas’ [183]. Forma su ekspresyvine reduplikacija, kuri verčia galvoti apie tam tikrą žodžių, reiškiančių apvalius daiktus, skaičių: lo. bulla ‘vandens burbulas’, lie. bur̃bulas, būlbė ‘bulvė’, arm. bolk ‘ridikėlis’, skr. balboja- ‘žolės rūšis, Eleusine indica’. Žr. Pokorny IEW 103. Buvo mėginama sugretinti su βῶλος.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 183–184
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
Gr. βóμβος, βέμβιξ ir t. t., βóμβος ‘duslus ūžesys, dundesys, ūžimas’. Čia turime ekspresyvių žodžių grupę, kuri remiasi sąvokomis ‘bruzdėti, zirzti, knarkti’. Judėjimas ir atsirandantis garsas yra artimai susiję. Gretinimai, kuriuos čia galima nurodyti kartu yra gausūs ir truputį neaiškūs. Prisimenama skr. bimba- ‘diskas, sviedinys’, la. [?= lie.] bambù, bambė́ti ‘zirzti’, lie. bim̃balas, la. bam̃bals ‘sraigė’ (?), lie. bum̃bulas, bur̃bulas, s. sl. bubenŭ ‘būgnas’ ir t. t. Žr. Pokorny 93 t. (Šaknis *bamb-). [184]. Graikų kalbos požiūriu svarbu pastebėti, kad skirtingos struktūros kamienai πέμφιξ ir πομφóλυξ gali būti giminiški su βέμβιξ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 184–185
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
žr. burbuliuoti
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 51
Antraštė:
bur̃bulas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas