Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bim̃bilas
Reikšmė:
gylys
Straipsnelis:
Bulg. trm. бъбáр ‘vabalas’ (< *бǫбаrъ) teisingai gretinamas su lie. bim̃bilas ‘gylys’, la. bam̃bals ‘vabzdys’ (В. Георгиев, И. Гълъбов, Й. Заимов, С. Илчев, Български етимологичен речник, I (а-бронз), II (бронxи-владея), София, 1962, 1963, 96).
Šaltinis:
Трубачев 1964 (1965), 353

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas