Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bo
Reikšmė:
nes
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Tarp jų esama slavų kalbos skolinių: jungtukas bo ‘nes’ iš бо ar le. bo.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 342

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas