Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brūklỹs
Straipsnelis:
žr. braukis
Šaltinis:
Топоров ПЯ
Antraštė:
brūklỹs
Straipsnelis:
Vok. Brücke ‘tiltas’, s. ang. brycg, s. frizų bregge, s. saksų bruggia, s. v. a. brucka, šveic. vok. Brügi ‘Prügeldamm, Plattform, erhöhter Stand des Viehs im Stall, Heubühne, Tribüne’ ir t. t. ir vok. Prügel ‘pagalys’. [189] Siejami su lie. brūklys ‘Prügel’ (kuris ir kitaip išaiškintas gali būti). [191]
Šaltinis:
Seebold 1982, 189, 191
Antraštė:
brūklỹs
Reikšmė:
mušamasis
Straipsnelis:
žr. brukti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 190
Antraštė:
brūklỹs
Straipsnelis:
žr. buožė
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 204–205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas