Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruñšas
Straipsnelis:
žr. bruišė
Šaltinis:
Непокупный 1976, 133–135
Antraštė:
brùnšas
Straipsnelis:
žr. bruišė
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
bruñšas
Straipsnelis:
žr. brunšė
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 256–257
Antraštė:
brùnšas
Reikšmė:
šapalas
Straipsnelis:
žr. čipti
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
brùnšas
Straipsnelis:
žr. drignus
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
bruñšas
Straipsnelis:
žr. brunšis
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas