Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bruzdùklis
Straipsnelis:
žr. brizgilas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 252–253
Antraštė:
bruzdùklis
Straipsnelis:
Lie. bruzd-ùklis giminiškas s. š. germ. broddr ‘smaigas (virbalas); strėlė’, s. v. a. brort ‘briauna, kraštas, riba’ < germ. *bruzd- iš ide. *bhrₒzdh- ar *bhr̥zdh-, dar čia s. sl. brъzda ‘primityvūs žąslai; apynasris’, slov. bŕzda ‘žąslai; apynasris’, r. бразда́ ‘t. p.’. Trautmannas BSW 38–9 rekonstruoja bl.-sl. bruzdā- ‘apynasris’.
Šaltinis:
SłPr I, 402

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas