Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dėdina, dėdyna
Reikšmė:
teta; le. babka
Straipsnelis:
Lie. dėdina, dėdyna ‘teta, babka’ (Fraenkel LEW, 85; LKŽ; K) < br. дзя́дзіна ‘motinos arba tėvo sesuo; teta, dėdienė’.
Šaltinis:
SłPr III, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas