Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dabóti
Straipsnelis:
Lie. dabóti kilęs iš lenkų ar br. kalbos (Fraenkel LEW, 53, plg. dial. dbóti ‘t. p.’; ME I, 428; Fraenkel ZfslPh VI, 96). Plg. sl. *dъbati ‘apie ką nors galvoti; kuo nors rūpintis; duoti kam nors pastabą’ : le. nuo XV a. dbać ‘rūpintis, sergėti, saugoti, globoti’, r. dial. дбáть ‘rūpintis; gauti, įsigyti; kaupti, krauti’, ‘ruošti valgį’, br. дбаць ‘rūpintis, globoti; patarti’. Nepaisant atskirųs bandymų aiškinti šių žodžių kilmę, jų etimologija neaiški.
Šaltinis:
SłPr V, 145–146
Antraštė:
dabóti
Reikšmė:
‘mylėti, būti palankiam; sergėti’
Straipsnelis:
Lie. dabóti ‘mylėti, būti palankiam; sergėti’, refl. dabótis ‘saugotis, vengti; patikti, būti ar tapti kam nors mylimam, mielam’. Veiksmažodis dabóti nėra savas; tai adaptuotas skolinys iš baltarusių lyties dbacь. Priebalsių grupė /db-/ lietuvių kalbos fonotaktikos požiūriu buvo anomalija, tad turėjo būti normalizuota. Šiuo atveju lietuviška adaptacija pasireiškė įterptiniu a, kuris perskyrė junginį /db-/ :: *dbā- > dabó-.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 254
Antraštė:
dabóti
Reikšmė:
domėtis, atsižvelgti
Straipsnelis:
žr. dboti
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10
Antraštė:
dabóti
Reikšmė:
patrzeć, zwracać uwagę, baczyć na co, pilnować
Straipsnelis:
žr. dabas
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas