Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dbóti
Reikšmė:
domėtis, atsižvelgti
Straipsnelis:
Lie. slavizmas dbóti (dabóti) ‘domėtis, atsižvelgti’ < iš br. дбати, o ne tik iš le. dbać, kaip rašo P. Skardžius. Atskirai pateiktas bóti gali būti susidaręs ir ne fonetiškai, o dėl dezintegracijos, paskolintuose dabóti, (ne)atbóti < br. (не)отбати ėmus įžiūrėti priešdėlių da-, at- vedinius iš tariamo pamatinio veiksmažodžio boti.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas