Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dalgùs
Reikšmė:
dilgus, dagus
Straipsnelis:
Lie. dalgùs ‘dilgus, dagus’ : dilgùs ‘dalgus, aštrus’. Variantą su a laipsniu palaiko veiksmažodis dálgo (dálgė, dálgyti) ‘dilginti’, o variantą su silpnuoju laipsniu dìlgo (dìlgė, dìlgyti) ‘dilginti’ ir dìlga (-ė́jo, -ė́ti) ‘niežėti, perštėti; rūpėti’. Santykinio variantų senumo nustatyti negalima.
Šaltinis:
Vanags 1994, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas