Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
išvora
Reikšmė:
sriuba
Straipsnelis:
S. sl. lyties ryba –‘žuvis’ nemėginta su niekuo gretinti. Man atrodo, taip reikėtų samprotauti: bl.-sl. šaknies *wer- ‘virti, virinti, kunkuliuoti’ bendriausia reikšmė buvusi ‘virti, kochen’. Iš šios šaknies darytasi vedinių, kurie pavadindavę valgius, maistą. Vadinasi, postuluojamojo *wāro- (m.) atspindžiai slavų (s. sl. varь ir t. t. kalbose apskritai reiškė ‘šiluma, kaitra’ ar ‘karštas vanduo’, o baltų kalbose ‘sriuba’ (lie. išvora ‘sriuba’, la. vārs ‘sriuba, daržovių salotos’). Jeigu prie minėtosios šaknies pridedame plėtiklį u, gauname šaknį *wru-. Jąja (antrinis ilgumas, priesaga bh, kurios pasigaunama darantis žvėrių pavadinimus ar abstraktus), t. y. *wrūbhā ‘sriuba, valgis, užkanda’ ir galėtų remtis sl. ‘žuvies’ pavadinimas. [449] Žinoma, čia privalu rekonstruoti dažniausiai neužfiksuotas tarpines formas, todėl šis mūsų dėstymas laikytinas tik tokios etimologijos galimybės svarstymu.
Šaltinis:
Seebold 1985, 449–450

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas