Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
perleñkis
Reikšmė:
dalis (Anteil)
Straipsnelis:
s. v. a. ga-langon ‘užtekti (reichen)’, lie. per-leñkis ‘dalis (Anteil)’. S. sl. po-lǫčiti ‘gauti’ ir t. t., prieš Walde-Pokorny II, 436, plg. autorius, Das „Vorgriechische“ (Wien 1955) 12.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 102⁸
Antraštė:
perleñkis
Reikšmė:
kam nors priklausanti, atitenkanti dalis
Straipsnelis:
žr. lenkti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 276
Antraštė:
perleñkis
Reikšmė:
‘der jund. Zukommende Teil’
Straipsnelis:
žr.: leñkti
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 276

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas