Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dìrginti
Straipsnelis:
Albanų-baltų-slavų kalbų sutapimai su germanų dažnai būna specialaus, neretai „techninio“ pobūdžio (o tai būdingiau vėlesnių kultūrų kontaktams ir nerodo ypatingos indigenios giminystės) […]: lie. dìrginti, drugỹs (la. drudzis) ‘karštligė’, s. sl. ДРЪЖАТИ, ДРЫГАТИ (СѦ), alb. drudh ‘давить, толочь’, drudhe ‘trupinys’, s. ang. tergan, v. v. ž. tergen, targen ‘plėšti, trankyti’, v. v. a. zergen.
Šaltinis:
Широков 1984, 20
Antraštė:
dìrginti
Straipsnelis:
žr. dirgti
Šaltinis:
SłPr V, 45–47
Antraštė:
dirginti
Reikšmė:
erzinti, jaudinti
Straipsnelis:
žr. nudirlioti
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)c, 194–196

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas