Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drėgnas
Straipsnelis:
Lie. drėgnas, la. drēgns galbūt giminiškas lie. dergia, darga(na), dragas; s. r. pa-doroga ‘blogas oras’ ir t. t. (Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, 1923, 212tt.), šie žodžiai kilę iš šaknies, matomos gr. θρᾱ́σσω ‘rūpestis, nepasisekimas’ (Wood, Modern Language Notes, XXIX, 70: norv. dragen ‘drėgnas’, dėl to plg. A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbog, 68). Žr. šlapias
Šaltinis:
Buck 1949, 1075
Antraštė:
drė̃gnas
Straipsnelis:
Jotvingių drygi ‘Maskvos kunigaikštystės gyventojai, rusai’, plg. br. дрыгавічі ‘dregovičiai’. S. r. дрегъв-ичи rodo buvus *Dreg-uvā. Jeigu дрег- ryšys su lie. drė̃g-nas (M. Vasmer ir kt.) yra tikras, tai jotvingių drygi galėtų slypėti vak. bl. šaknis drīg- < *drēg-.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 71
Antraštė:
drėgnas
Reikšmė:
drēgns, mitrs, valgs
Straipsnelis:
žr. dargus
Šaltinis:
Buhārina 2000, 161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas