Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drobùžis
Reikšmė:
drabužis
Straipsnelis:
drobùžis ‘drabužis’ (: dróbė) – liaudies etimologija.
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas