Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duburỹs
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359
Antraštė:
duburỹs
Straipsnelis:
žr. dugnas
Šaltinis:
Трубачев 1970 (1972), 10–12
Antraštė:
duburỹs
Straipsnelis:
[aptariami praslavų daiktavardžiai su s. *--kamienu kitų ide. kalbų kontekste.] Ide. heteroklitinio tipo -r/n- pėdsakas tarp prasl. kamienų yra *dъbrь f. ‘dauba, slėnis’ : Dъbra vv., plg. lie. duburỹs, la. dubra.
Šaltinis:
Ostrowski 2000c, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas