Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dum̃blas
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359
Antraštė:
dum̃blas
Straipsnelis:
žr. dumbas
Šaltinis:
Фальк 1958, 265–267
Antraštė:
dumblas
Straipsnelis:
Lie. dumblas (plg. la. dubļi pl.) kilo iš lie. dubus ‘gilus, įdubęs’, lie. dubti ‘grimzti’, la. dubra ‘bala, klampynė’.
Šaltinis:
Buck 1949, 21
Antraštė:
dum̃blas
Reikšmė:
pirmasis karvės skrandis
Straipsnelis:
žr. dūblis (dūblys)
Šaltinis:
Фальк 1958, 272
Antraštė:
dum̃blas
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Young 2008a, 207–208
Antraštė:
dum̃blas
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Boutkan 2004, 248

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas