Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duoslùs
Reikšmė:
dosnus
Straipsnelis:
žr. daigslus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
duoslùs
Straipsnelis:
žr. eislus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
duoslùs
Straipsnelis:
žr. duoslus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
duoslùs
Straipsnelis:
faktiškai būdvardžiai su -lus, atrodo, pratęsia senuosius indoeuropiečių dezideratyvinius būdvardžius […]: buklùs ‘listig’, duoslùs ‘freigebig (dosnus)’, pirklùs ‘vorteilhaft einkaufend’ ir kt. [Plg. P. Arumaa, Sur l'histoire des adjectifs en -u en balto-slave, Årsbok 1948/1949 (Slavisches Institut an der Universität Lund) 55 tt., ypač 60t. Baltų kalbos įdomios ir tuo, kad čia šalia priesagos -lu būdvardžių su pasirodo ir -slu (p. 62 t. t.), o tai yra ne kas kita, kaip sufiksų -lu ir -su kontaminacija[…] Dėl futurinės-dezideratyvinės -slu vedinių reikšmės plg. lie. daigslùs, eislùs[…], dėslì […] šalia iteratyvinio veiksmažodžio dėsliótidė́ti.]
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas