Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eislùs
Reikšmė:
qui veut ou peut marcher longtemps
Straipsnelis:
žr. daigslus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
eislùs
Straipsnelis:
Pr. *eis- atstatoma pagal vietovardžius: Nom. propr. Eisutte, Esutte, Eyskant, Eyskor. Siejama su lie. eislùs.
Šaltinis:
Топоров ПЯ Е–Н, 20
Antraštė:
eislùs
Straipsnelis:
būdvaržiai su -lus […] pratęsia senuosius ide. dezideratyvinius adjektyvus […]: buklùs […] duoslùs ‘dosnus’, pirklùs […] ir kt. [Plg. Arumaa, Sur l'histoire des adjectifs en -u en balto-slave, Årsbok, 1948/49 (Slavisches Institut an der Universität Lund), 55 t. t., ypač 60 t. Baltų kalbos įdomios ir tuo, kad čia šalia būdvardžių su -lu pasirodo ir su -slu (p. 62 t. t.), o tai – ne kas kita, kaip sufiksų -lu ir -su kontaminacija. […] Dėl futuriškosios-dezideratyvinės -slu vedinių reikšmės plg. lie. daigslùs ‘qui pout germer, germinatif’, eislùs ‘qui veut ou peut marcher longtemps’, dėslì ‘pondeuse (poule)’ šalia iteratyvinio veiksmažodžio dėslióti : dė́ti.
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
eislùs
Straipsnelis:
žr. duoslus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas