Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
daigslùs
Reikšmė:
qui peut garmer, germinatif
Straipsnelis:
būdvardžiuose su -lus […] yra pratęsti senieji indoeuropiečių dezideratyviniai adjektyvai […]: buklùs, duoslùs ‘dosnus’, pirklùs […] ir kt. [Plg. Arumaa, Sur l’histoire des adjectifs en -u en Balto-slave, Årsbok, 1948/1949, (Slavisches Institut an der Universität Lund), 55tt., ypač 60t. Baltų kalbos įdomios ir tuo, kad čia šalia būdvardžių su -lu pasirodo ir su -slu (62tt.), o tai ne kas kita, kaip sufiksų -lu ir -su kontaminacija […]. Dėl futūriškosios dezideratyvinės -slu vedinių reikšmės plg. lie. daigslùs ‘qui peut garmer, germinatif’, eislùs ‘qui veut ou peut marcher longtemps’, dėslì ‘pondeuse (poule)’ šalia iteratyvinio veiksmažodžio dėslióti : dė́ti [...]].
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
daigslùs
Straipsnelis:
žr. eislus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
daigslùs
Straipsnelis:
žr. duoslus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
daigslùs
Reikšmė:
kuris gerai, lengvai dygsta
Straipsnelis:
žr. daigus
Šaltinis:
Vanags 1994, 47
Antraštė:
daigšlùs
Reikšmė:
kuris gerai, lengvai dygsta
Straipsnelis:
žr. daigus
Šaltinis:
Vanags 1994, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas