Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dvõlikis
Straipsnelis:
Lie. trm. dvõlikis, -io vartojamas tam tikram grūdų matavimo vienetui nusakyti (variantai: dvolektis, dvólekis, dõlikis, dolkė, dvolkis, dvoliktas; la. dvãlektis, su variantais dvãlikt(i)s, dvãlekts). Fonetinė sekvencija vo gali kilti iš uo (plg. naktuoti > naktvoti > nakvoti). *duolikis galimas suprasti kaip -yo- darinys iš *duolika ‘12’ (dėl pirmos dalies plg. gr. δώδεκα), kas yra senesnė forma negu dvýlika, kur dvy- atsirado pagal analogiją su trý-lika ‘13’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998b, 196–198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas