Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
élnias
Straipsnelis:
S. lie. elenis, dabar élnias (pr. alne ‘tyer’ E) tęsia ide. *elen-, plg. s. sl. jelenь, gr. ἔλαφος (*eln̥-bhos), ἐλλóς ‘elniukas’. Latvių kalboje šiuo senu pavadinimu vadinamas ‘briedis’ : la. âlnis ‘briedis’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 219
Antraštė:
élnias
Straipsnelis:
žr. elnis
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
elnias
Straipsnelis:
žr. elnis
Šaltinis:
Poljakov 1996b, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas