Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gėlà
Straipsnelis:
žr. galas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 142–145
Antraštė:
gėlà
Straipsnelis:
žr. gelti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 334–336
Antraštė:
gėlà
Reikšmė:
skausmas, vidurio paleidimas, kruvinoji, viduriavimas
Straipsnelis:
žr. gėlė̃
Šaltinis:
Jēgers 1990, 175–176
Antraštė:
gėla
Reikšmė:
dėlė
Straipsnelis:
žr. gėlė̃
Šaltinis:
Jēgers 1990, 175–176
Antraštė:
gėlà
Reikšmė:
Schmerz
Straipsnelis:
žr. gelti
Šaltinis:
Solta 1960, 380 t.
Antraštė:
gėlà
Straipsnelis:
[Aptariama indoeuropiečių šakninių daiktavardžių raida baltų kalbose]. Kai kurie baltų kalbų daiktavardžiai, kurie tradiciškai buvo kildinami iš ide. šakninių daiktavardžių, veikiausiai yra kitokios kilmės. Pvz., lie. gėlà ‘pain’ yra reguliarus baltų darinys iš veiksmažodžio gélti ‘to ache, to sting’. Tačiau jei s. v. a. quāla, s. sl. žalь, slov. žála, slovk. žiala rodo, kad šis daiktavardis kilo iš ide. šakninio daiktavardžio, galbūt šiuo atveju lie. gėlà reikėtų suprasti kaip paveldėtąjį šakninį daiktavardį, kuris vėliau buvo adaptuotas prie baltų darybos sistemos.
Šaltinis:
Antraštė:
gėlà
Reikšmė:
skausmas
Straipsnelis:
žr. gelti
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 380–382

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas