Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gaĩs(r)as
Straipsnelis:
žr. gaidrus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 128–129
Antraštė:
gaisras
Straipsnelis:
žr. gaisas
Šaltinis:
Buck 1949, 60
Antraštė:
gaĩsras
Straipsnelis:
Lie. gaĩsras ‘Lichtschein’ iš *gaid-sr-, plg. gaid-rùs, giẽdras.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120
Antraštė:
gaĩsras
Reikšmė:
пожар, зарево от пожара, зарево перед восходом солнца ики месяца
Straipsnelis:
žr. žarija, žerėti
Šaltinis:
Кретов 1989, 137, 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas