Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gai̇̃sas
Straipsnelis:
žr. gaidrus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 131–133
Antraštė:
gaĩs(r)as
Straipsnelis:
žr. gaidrus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 128–129
Antraštė:
gaĩsas
Reikšmė:
švytėjimas, šviesa danguje
Straipsnelis:
gaylis E. 459 ‘baltas’ turbūt yra giminiškas su gaydis, gr. φαικός· λαμπρός Hes., lie. gaĩsas, la. gàišs ir kt. žr. Berneker 1896, 289 bei Walde Pokorny I, 665. Dėl priesagos plg. la. bãls.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 216
Antraštė:
gaĩsas
Straipsnelis:
žr. giedras
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 216
Antraštė:
gaĩsas
Reikšmė:
šviesos blyksnis, mėnulio šviesa
Straipsnelis:
La. gàiss ‘oras’ tiksliai atitinka lie. gaĩsas ‘šviesos blyksnis, mėnulio šviesa’ ir yra susijęs su šaknimi *ghᵘ̯əid- ‘aiškus, šviečiantis’, iš kurios, pirma, kilęs la. gaišs ‘aiškus’ (gàisma ‘šviesa’), o, antra, – lie. giẽd-ra-s (= gr. φαιδρός ‘aiškus, šviečiantis’).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 214
Antraštė:
gaĩsas
Straipsnelis:
Lie. gaĩsas, plg. taip pat la. gàišs ‘švytintis, šviesus, giedras’, iš ide. *gᵘ̯həid-so-s [Pokorny, IEW 488].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 75
Antraštė:
gaisas
Straipsnelis:
Lie. gaisas : gaisras, gaidrus, la. gaišs ‘šviesus’, gr. φαιδρός ‘t. p.’
Šaltinis:
Buck 1949, 60
Antraštė:
gaĩsas
Straipsnelis:
žr. gaudrus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 286
Antraštė:
gaĩsas
Straipsnelis:
žr. giedras
Šaltinis:
Мажюлис 1984 (1986), 125–126
Antraštė:
gaĩsas
Straipsnelis:
Lie. gaĩsas iš *gaid-s-.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120
Antraštė:
gaisas
Reikšmė:
oras, oro erdvė
Straipsnelis:
Lie. gaisas ‘oras, oro erdvė’ < la. gaiss: gaisasgaiss (LKŽ pateikta kaip daugiareikšmio lie. gaisas 5 reikšmė). Atskiru straipsniu dar duotas dirbtinis priesagos -inis būdvardis: gaisinis, gaisains (LKŽ gaisinis, -ė ‘atmosferinis’ tik iš Miežinio žodyno).
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas