Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gajùs
Straipsnelis:
žr. gaivus
Šaltinis:
Hamp 1984b, 142
Antraštė:
gajùs
Straipsnelis:
žr. lengvas
Šaltinis:
Hamp 1984b, 142
Antraštė:
gajùs
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 83
Antraštė:
gajùs
Reikšmė:
easily healing
Straipsnelis:
[Aptariama etnonimo *Boiohaimon ‘Bohemia’ etimologija. Tai yra grynai keltų etnonimas]. Keltų etnonimas Boios turėtų kilti iš *gʷoiH₃-o- (plg. Av. gaiia- ‘life’, lie. gajùs ‘easily healing’, sl. gojь > sr.-kr. gôj ‘world’, s. č. hoj ‘wealth’, br. hoj ‘hero’), kuris yra darinys iš šaknies *gʷeiH₃- ‘to live’.
Šaltinis:
Blažek 2010b, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas