Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
geltà
Straipsnelis:
žr. geltonas
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 96–97
Antraštė:
geltà
Straipsnelis:
žr. geltonas
Šaltinis:
Mažiulis 1978a, 96–97
Antraštė:
geltà
Straipsnelis:
Pr. dolu ‘tulžis’ Bezzenberger BB XXIII, 1898, 310 yra pasiūlęs visai pateisinamą konjunktūrą golu. Tada *golu (< *galu?) siejasi su žodžiu, reiškiančiu ‘geltonas’ – gelatynan. O tulžies pavadinimas paprastai siejasi su geltoną ar žalią spalvą reiškiančiais žodžiais, plg. lie. geltà ir toliau – gr. χόλος arba χολή ‘tulžis’ (žr. Endzelīns Senprūšu valoda, 1943, 162; Walde Pokorny, I, 624).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 359–360
Antraštė:
geltà
Reikšmė:
geltligė
Straipsnelis:
žr. geltas
Šaltinis:
Суровцова 1976, 149
Antraštė:
geltà
Reikšmė:
Gelb, Gelbheit, Gelbsucht
Straipsnelis:
žr. geltas
Šaltinis:
Wodtko 2007, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas