Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gnýbti
Straipsnelis:
Pr. *gnib- atstatoma pagal vietovardį Gnypstein, vėliau – Knipstein. Tikėtinai siejama su lie. gnýbti, gnáibyti : gnỹbtas, gnaibùs ir pan. (žr. Fraenkel LEW 159), žnýbti ir kt.; s. isl. kneif, knīfr, s. ang. cnīf, v. a. dial. kneif, v. v. ž. knīpen, knīp, norv. dial. knīpa, vok. kneifen ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 270–271
Antraštė:
gnýbti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. гнібіць ‘skriausti, žeminti, varginti, spausti’ < lie. gnýbti ‘žnybti; galą daryti, skersti, pjauti; skaudinti, griebti, spausti (apie šaltį, skausmą ir pan.)’ Karskis Б 128, Stankevičius К IV 226? Gal veikiau sietinas su ukr. гноби́ти ‘slėgti, engti, kankinti’, le. gnębić ‘t. p.’ ir kt.?
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54
Antraštė:
gnýbti
Reikšmė:
to pinch
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis.] Gutturalwechsel atvejus galima paaiškinti kaip perimtus iš centum arba pra-satəm tarmių: lie. gnýbti ~ žnýbti ‘to pinch’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas