Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
godóti
Reikšmė:
(pa)galvoti, apsvarstyti, aptarti
Straipsnelis:
Germ. -get-a- ‘pasiekti, įgyti’ (go. -gitan, s. isl. geta ‘pasiekti, gauti, priimti, sutikti, duoti parodymus, liudyti; spėlioti, manyti, atspėti, šnekėti’, s. ang. -gietan, ang.-saks. -getan, s. v. a. -gezzan, v. v. a. vergezzen, get-ōn : s. isl. geta ‘gaudymas; grobis, laimikis, paminėjimas, spėlionė’ [ir kt. pvz.]) [227] patikimos etimologijos neturi. Dėl semantikos (pamatas *g̑hād-!) galime lyginti su lie. godóti ‘(pa)galvoti, apsvarstyti, aptarti’, godýti ‘susekti, suieškoti’, bažn. sl. gadati ‘spėlioti, manyti’. Tačiau bl. ir sl. giminiški žodžiai liudija apie kitus įmanomus saitus (plg. ypač Fraenkel LEW, 159tt.), todėl ką tik pateiktas siūlymas atmestinas. Tuo labiau kad nėra paprasta paaiškinti vokalizmą. Veikiau sietina su nosine forma *ghend- (plg. germ. -genn-a-).
Šaltinis:
Seebold 1970, 226–227
Antraštė:
godóti
Straipsnelis:
žr. guodas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 127–128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas