Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gúodas
Reikšmė:
garbė, šlovė, vaišingumas
Straipsnelis:
žr. dagas
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 284–285
Antraštė:
guõdas
Reikšmė:
garbė, šlovė
Straipsnelis:
Pr. gad-? atstatoma pagal vietovardžius: Gadix, Gadike. Siejama su lie. guõdas ‘garbė’, ‘šlovė’, guodė́ti (godà, godóti) ir t. t., la. gadîgs ‘gabus’, ‘garbingas’, gadît(iês), sl. *godъ, *goditi, go. gadilings ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 127–128
Antraštė:
guõdas
Straipsnelis:
žr. goda
Šaltinis:
Boutkan 1998, 109t.
Antraštė:
guõdas
Reikšmė:
Ehre, Ruhm
Straipsnelis:
Go. gadiliggs ‘Vetter’, s. ang. gædeling ‘Genosse, Verwandter’, s. saksų gaduling, s. v. a. gatiling ‘Verwandter’ < germ. *g̱ađa- ‘Vereinigung, Gemeinschaft’, plg. germ. *g̱ađja- ‘passend machen’, *g̱ađō- ‘vereinigen’, *g̱ōđa- ‘gut’ < *‘zusammenpassend, verbunden’. Kitose kalbose artimiausios formos yra s. sl. godъ ‘(rechte) Zeit’, lie. guõdas ‘Ehre, Ruhm’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 575

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas