Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grū́das
Straipsnelis:
žr. graudus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 42–44
Antraštė:
grū́das
Reikšmė:
Korn
Straipsnelis:
žr. grūsti
Šaltinis:
Solta 1960, 167
Antraštė:
grūdas
Straipsnelis:
Gr. κέγχρος m. (kartais f.) ‘sora, sorų kruopos’ […]. Etimologijos abejotinos. Išeities tašku laikoma reduplikuota forma *gher-ghro- su r-r disimiliacija į n-r (arba į r-n žodyje κέρχνος): tada galima prisiminti κέρμα, κέρας ‘akmuo, žvyras’, kuris semantiškai nėra gerai patenkinamas. Tada galvojama apie tolimesnes formas v. v. a. grū-z ‘grūdas (smėlio arba javo) ’, lie. grù-das ir grįžtama prie gr. κάχρυς (žr. s. u.), kuriame κα- būtų nulinis κεγ- vokalizmo laipsnis. Kita etimologija galbūt priimtinesnė, išplaukianti iš retos formos (dėl metatezės pavirtusi į κέγχρος), kuri būtų kilusi iš *κερσνος ir atliepia s. v. a. hirso ‘sora’ (iš *hirhso?), plg. Niedermann, Symbolae Rozwadowski, I, 111 t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 508
Antraštė:
grūdas
Straipsnelis:
F. Bezlajaus nuomone (Bezlaj F., Etimološki slovar slovenskega jazyka, Prva Knjiga; A–J, Ljubljana, 1976, 169), slov. gramoz ‘smėlis keliui’ ir lie. grūdas siejasi ypatinga kaita ō : ou
Šaltinis:
Куркина 1977 (1979)b, 167
Antraštė:
grū́das
Straipsnelis:
Pr. grud- atstatoma pagal vietovardį Gruden. Siejama su lie. grū́das.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 317
Antraštė:
grū́das
Straipsnelis:
žr. gruodas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 315–317
Antraštė:
grū́das
Straipsnelis:
žr. grūsti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 238
Antraštė:
grū́das
Reikšmė:
зерно
Straipsnelis:
žr. grūdė
Šaltinis:
Веренич 1989, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas