Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gražnà
Reikšmė:
Zierde, Schmuck
Straipsnelis:
Nenusakomąjį, nežymimąjį (unbestimmbaren) veliarinį resp. laringalą turi šie žodžiai, [192] kurie, vadinasi, gali būti turėję labioveliarinį resp. /h₃/: agnà ‘Energie’ […], *ćálnā ‘šerkšnas’ (lie. šalnà, la. sal̂na […]), *ćarna- ‘nešvarumas’ […], gašnùs […], gražnà ‘Zierde, Schmuck’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193
Antraštė:
graznà
Straipsnelis:
žr. gražus
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 291
Antraštė:
gražnà
Reikšmė:
Zierde, Schmuck
Straipsnelis:
žr. karna
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192–193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas