Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grandìs
Reikšmė:
stora lenta
Straipsnelis:
žr. granda
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 285–287
Antraštė:
grandis
Straipsnelis:
žr. grandinė
Šaltinis:
Buck 1949, 548
Antraštė:
grandìs
Reikšmė:
Ring
Straipsnelis:
grandis – taip taisytinas graudis E. 251 –lankas, žiedas’ (= ‘der Grindelring am Pfluge, der den Pflugbaum mit dem Vordegestell verbindet’) : lie. grandìs ‘Ring’, la. grùods ‘stark gedreht’, le. grędać się ‘suktis’, s. v. a. kranz ‘vainikas’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 595.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 223
Antraštė:
grandìs
Straipsnelis:
S. sl. grądĭ ‘krūtinė’ etimologija iki šiol neaiški. Garsų atitikimas bus tobulas, jeigu kartu su Zubatu (AfslPh 16, 393) jį lyginsime su lie. grandìs. Tačiau reikšmė neleidžia, nors tarmėse lie. žodis gali reikšti apvalaus pyrago rūšį. Čia aiškiai yra antrinis vartojimas, kuris nieko nesako apie lie. grandìs pirminę reikšmę ir jo etimologiją. Jei lie. grandìs yra giminiška su skr. granthi- ‘mazgas’, gr. γρόνθος ‘suspaustas kumštis’, tai irgi nepadaro jo artimesnio sl. grądĭ. [1] Aš s. sl. grądĭ sutapatinu su arm. argand- ‘motinos įsčios’. Tada g- < ide. *gh-, o -d- < ide. *dh. Žinome, kad gr- negalėjo egzistuoti armėnų kalboje; jis turėjo pavirsti į rg-. taisyklingai laukiama e-, tačiau taip pat galimas yra ir a-, plg. arm. artasukh ‘ašaros’ (Meillet, Esquisse, 25; Hübschmann, Arm. Gram., 425).
Šaltinis:
Pedersen 1949, 1–2
Antraštė:
grandìs
Straipsnelis:
žr. grindis
Šaltinis:
Eckert 1977, 588
Antraštė:
grandìs
Reikšmė:
ogniwo, kółko łańcucha
Straipsnelis:
Le. grędać się ‘suktis’ dažnai etimologijos žodynuose (pvz., Bernekerio) laikomas praslavų leksema. Minėtas le. žodis fiksuojamas tik lenkų kalbos tarmėse, [4] o kitos slavų kalbos tokio žodžio nepažįsta. Le. grędać się atsiradęs iš s. le. ir trm. grędą ‘joju risčia’ [skolinys iš v. v. gerant (dalyvis), comp. gerander ‘greičiau’ (ir kt. pvz.)]. Perdėm abejotinas dalykas le. grędać się priskirti praslavų žodynui ir le. žodį sieti su lie. grandìs ‘ogniwo, kółko łańcucha’, la. grùods ‘silnie skręcony’, vok. Kranz ‘wieniec’.
Šaltinis:
Lehr-Spławiński, Sławski 1958, 4–5
Antraštė:
grandìs
Reikšmė:
stora lenta, lentyna, tvirtai suminta asla, žemė
Straipsnelis:
žr. grindis
Šaltinis:
Eckert 1977, 588
Antraštė:
grandìs
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos įvairaus įtikimumo naujos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ranne, ranteen ‘Handgelenk’; plg. lie. grandìs, -iẽs – suponuojama nepernelyg dramatiška semantinė raida ‘Armband’ → ‘Handgelenk’; daug nereikalingų spekuliacijų apie suo. kamienus (Balt. finų -es) greta bl. i kamieno […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas