Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grindìs
Reikšmė:
stora lenta
Straipsnelis:
žr. granda
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 285–287
Antraštė:
grindìs
Reikšmė:
medinė lenta, grindų lenta, tilto stora lenta, sija
Straipsnelis:
[Pateikiame naujas slavų ir lie. leksikos izoglosas:] 2. Lie. grindìs, -iẽs (4) f. ‘medinė lenta, grindų lenta, tilto stora lenta, sija’ (šiaip jau pl. ‘Holzfußboden; Frost, Gefrorensein’), ryt. lie. grundìs ‘lenta’ bei gretutinė lytis grandìs (4) ‘stora lenta, lentyna, tvirtai suminta asla, žemė’, be abejo, visos yra i-kam. leksemos. Lie. i-kam. atitinka slov. gręd, f. ‘kartis, ant kurios vištos nakčiai tupia, vištų tupykla’, pl. gredi ‘Hühnersitz, Hühnerleiter, Schwebebaum; Stufe’ (ir kt. pvz.). Lie. grindìs bei slov. gręd, gretino jau J. Kuryłowiczius (L’accent. des langues[…], S. 187). Čia aptariamos lie. ir slov. leksemos priklauso žodžiams, įvardijantiems daiktus ‘lazda, virbas, vytinis, kartis’. Mūsų turbūt susidurta su atitikimu, atspindinčiu genetinius santykius.
Šaltinis:
Eckert 1977, 588
Antraštė:
grindìs
Straipsnelis:
Pr. grind- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Grindos, Grindes, Grynden, vėliau – Gründed. Siejama su lie. grindìs, la. grīda.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 311

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas