Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
graužti
Straipsnelis:
žr. graužas
Šaltinis:
Urbutis 1958, 217
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
S. air. brón m. -o- kamienas ‘liūdesys, širdgėla’, acc. brón glosa ‘mestudinem’, gen. sg. bróin. Atitinka valų brwyn ‘liūdesys, sielvartas’ ir adj. ‘liūdnas’ iš *grugno-, kuris yra lyginamas su gr. βρῡ́χω ‘draskyti su dantimis’, lie. gráužiu, s. sl. gryžǫ ‘graužti’, r. grustĭ ‘rūpestis’ Stokes, Urkeltischer Sprachschatz, 187, Pedersen I 103, Pokorny IEW, 486 (kuris atstato šaknį *gʷreugh- ‘graužti’). Taip pat žr. Szemerényi, Mélanges Palmer 406, kuris atstato dūrinį *gʷru-gʷhno- ‘sunkus smūgis’.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b96
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
[Išvardijamos armėnų-baltų-slavų izoglosos:] arm. krcem ‘graužti’, lie. graužiù, gráužti, prasl. *gryzǫ, *grysti.
Šaltinis:
Сараджева 1987, 26
Antraštė:
gr(i)áužti
Straipsnelis:
Pr. grēnsings 55,₁₃ ‘beissig’ turbūt taisytinas arba pagal Būgą Aist. Stud. 92 į grēusings : lie. gr(i)áužti, la. graûzt, s. sl. ГРЫЗѪ ‘graužiu’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 698, arba į grēysings : la. griêzt, graizît.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 224
Antraštė:
gráužti
Reikšmė:
nagen, abbeißen
Straipsnelis:
[Arm.] krcem ‘graužti’. [Lit.:] Hübschmann AG I 462; Walde Pokorny I, 698. Su šiuo žodžiu sietini: lie. gráužiu, gráužti ‘nagen, abbeißen’, bažn. sl. gryzǫ, grysti ‘graužti’. Dar bandoma pridėti ir gr. βρύκω ‘graužiu, βρύχω ‘griežti dantimis’ […], tačiau tai nėra aišku. Meillet norėtų nuo arm. žodžio atskirti bl.-sl. giminaičius¹⁴ [¹⁴ BSL 1925, XXVI, 213]: ide gr-, pasak jo, turėtų tapti arm. kalboje erk- […]. Šį prieštaravimą galima įveikti, jei arm. kurc- kildinsime iš *gurg- [ide.] šaknies formos. Žinoma, tuomet arm.-bl.-sl. giminystė nebebūtų tokia glaudi]. Tačiau tik arm. krčel ‘griežiu dantimis’ reikėtų atmesti, nes arm. č neturi aiškaus kilmės aiškinimo. Dėl krcem mes palaikome [448] arm.-bl.-sl. izoglosą.
Šaltinis:
Solta 1960, 447 t.
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
žr. gruzinis
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968)b, 379
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
žr. gružas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 320
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
žr. gružlys
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 9
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
žr. grūsti
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 238
Antraštė:
gráužti
Straipsnelis:
žr. gružas
Šaltinis:
Nilsson 2001, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas