Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gróbti
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 314–315
Antraštė:
grobti
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų sąvokos ‘plėšti, grobti’ ir ‘vogti’ žymimos vienu žodžiu. Kitose kalbose žodžiai, reiškiantys ‘plėšti, grobti’, glaudžiai susipynę su žodžiais, reiškiančiais ‘imti, griebti’ ir pan. Lie. grobti giminiškas la. grābt ‘griebti’, s. sl. grabiti ‘čiupti, išplėšti’, s.-kr. zgrabiti ‘griebti’, skr. grabh-, grah-, av., s. pers. grab- ‘griebti, imti’, šv. grabba, ang. grab ‘pagriebti’, visi < ide. *ghrebh-.
Šaltinis:
Buck 1949, 791
Antraštė:
gróbti
Straipsnelis:
žr. grėbti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas