Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùžas
Straipsnelis:
Pr. grus-? atstatoma, remiantis vietovardžiais: Grusieyn, Grusien, Gruseyn, vėliau – Grossainen. Šaknį galima traktuoti kaip *gruz-. Siejama su lie. grùžas (gružinė́ti, graužinė́ti, gráužti ir pan.), la. gružinât, graûzt ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 320
Antraštė:
grùžas, -à
Straipsnelis:
žr. gruzinis
Šaltinis:
Urbutis 1965, 79–80
Antraštė:
gruzas
Straipsnelis:
žr. gruzinis
Šaltinis:
Urbutis 1965, 79–80
Antraštė:
grùžas
Straipsnelis:
žr. gružlys
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 9
Antraštė:
grùžas
Reikšmė:
das begnagte Stück; kurz, gestutzt
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos įvairaus įtikimumo naujos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. ruho ‘body, trunk’; plg. lie. grùžas ‘das begnagte Stück; kurz, gestutzt’ ← gráužti […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas