Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grujóti
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a // u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose: […] grajóti ‘graibstyti’ // grujóti Sug.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas